Friday, May 25, 2007

เพลง นางในฝัน --- Note

เพลง : นางในฝัน
ศิลปิน : Note

กับวันที่ว่างเปล่า จมอยู่กับฝันที่ยาวนาน
มีเพียงความเหงา ในหัวใจ เรื่อยมา

*เฝ้าค้นหา สิ่งที่ หัวใจ ต้องการ
ปรารถนาแต่เพียง แค่ได้พบเจอ
สิ่งที่เพ้อที่ฝัน อยู่บนความจริง ที่แสนไกล

**นางในฝัน ที่ฉันเผ้ารอมาแสนนาน
ดั่งความหมายที่อยู่ในใจ ฉันเรื่อยมา
เอื้อมมือคว้าเท่าไหร่ ไม่เคยได้เจอสักครั้ง
แต่วันนี้เมื่อเธอผ่านมาในหัวใจ
ก็ได้พบว่าเธอคือสิ่งที่ใจ ฉันต้องการ
โปรดเถอะนะคนดี ขอแค่เพียงโอกาสสักครั้ง
ให้ฉันได้รักเธอ...

ซ้ำ *,**


No comments: