Friday, June 15, 2007

เพลง หยุด --- Monotone group

เพลงเหงาๆ ที่เข้ากับหน้าฝนดีจัง...แม้ว่าอะไรๆ ได้ผ่านไปแล้ว แต่บางครั้งคนเราก็หลงอยู่ในอดีต อยู่กับความหลังที่เคยมีความสุขกับคนที่เรารัก ทำให้เราจมอยู่กับอดีตอันน่าเศร้า...ตลอดเวลา

เนื้อเพลง: หยุด
อัลบั้ม: On The Monotone Stage

วันคืนยังหมุนยังเวียนและผ่าน มองไปทางไหนอะไรก็เปลี่ยน
ผู้คนรอบๆ กายต่างเข้ามาแล้วก็หายไป คงเหลือเพียงฉันคนเดียวที่หยุดที่เก่า

และในวันนี้ก็ไม่เหมือนก่อน ต้องนอนเหงาๆ กับความว่างเปล่า
เคยมีเธอข้างๆ กายแต่วันนี้เธอก็หายไป คงเหลือเพียงฉันคนเดียวที่หยุดตรงนี้

*เธอหยุด ฉันไว้ตรงที่เก่า ปล่อยฉันให้จมกับความเหงา ของหัวใจ
แล้วเธอก็ทิ้งฉันไว้ ทุกสิ่ง ระหว่างสองเรายังเหมือนเคย
ไม่อาจลบเลือนเธอจากใจฉัน ได้เลย โลกยังคงหมุนไป
ก็ฉันยังคงหายใจ อยู่ที่เดิม

เธอในท้องฟ้าน่าจะเหมือนเก่า แต่ในวันนี้ก็ยังดูเปลี่ยน
แค่เธอเท่านั้นเอง เปลี่ยนโลกฉันทั้งใบ
คงเหลือเพียงฉันคนเดียวที่หยุดตรงนี้

ซ้ำ *

แล้วเธอก็ทิ้งๆ ฉันไว้ตรงนี้ อยู่กับตัวฉัน อยู่กับความหลัง...


No comments: