Thursday, August 16, 2007

"แฟนพันธุ์แท้การเมืองไทย" ชำแหละร่างรัฐธรรมนูญ 2550


วันนี้ก็ขอที่จะยกข้อคิดเห็นของคุณ ทศพล เชี่ยวชาญประพันธ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ พ.ศ.2549 และแฟนพันธุ์แท้การเมืองไทย พ.ศ.2546 กับเอกสาร ‘ชำแหละร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550’ มาให้อ่านกันบ้างเล็กๆ น้อยเพราะผมอ่านแล้ว ตรงกับความคิดของผมในหลายๆ ประเด็น รวมทั้งยังเป็นผู้ที่มีความรู้ ซึ่งจะสามารถตีแผ่เรื่องราวได้ดีกว่าผมมาก...

ยังไงก็ขออนุญาตเอาข้อความของคุณ ทศพล เชี่ยวชาญประพันธ์ มาลงไว้ในที่นี้เป็นวิทยาทานด้วยนะครับ...ประเด็นที่ว่ามีดังนี้ครับ...

1.“รับๆ ไปก่อน” ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราอยากให้รับร่างนี้กันจังเพราะอะไร? อย่าไปหลงเชื่อคำโฆษณาในลักษณะนี้ เพราะถ้าเราทุกคนไปลงมติรับโดยคิดแต่เพียงว่า “รับๆ ไปก่อน” ตามที่ ผู้มีอำนาจในขณะนี้ต้องการ จะส่งผลให้คะแนนเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้อยู่ในระดับที่สูงมาก เช่น เห็นชอบถึงร้อยละ 90 ไม่เห็นชอบเพียงร้อยละ 10 ในอนาคตใครก็ตามริเริ่มกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะถูกตั้งคำถามทันทีว่า มีความชอบธรรมอะไรที่จะไปแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ผ่านความเห็นชอบจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น ในที่สุด จะไม่มีใครกล้าแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอนทั้งๆ ที่เห็นปัญหาและข้อบกพร่องมากมายที่จำเป็นต้องแก้ไข ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อประเทศในระยะยาว

เคยเจอคนกลับคำ หรือแกล้งทำลืมไหมครับ คนที่เคยโดนคงทราบว่า หากรับไปก่อน เขาจะไม่มาแก้ก็ได้

2."การดึงตุลาการมาเกี่ยวข้อง" การที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ดึงศาลเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยไม่จำเป็นจะเป็นการทำลายสถาบันตุลาการในระยะยาว แล้วในอนาคต ประเทศไทยจะไม่เหลือสถาบันใดที่จะเข้ามาแก้ไขวิกฤติการณ์ทางการเมืองได้อีก ในอนาคต

สำหรับผมศาลก็เหมือนตาชั่งครับ ที่คอยถ่วงดุลอำนาจบริหาร และนิติบัญญัติโดยที่ตาชั่งน่ะจะต้องอยู่นิ่งเพื่อที่จะคอยถ่วงดุลข้างๆ ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

3.“อำมาตยาธิปไตย” ร่างรัฐธรรมนูญยังมีการหมกเม็ดเอื้อผลประโยชน์ให้แก่ผู้ร่างรัฐธรรมนูญเอง สร้างความแตกแยกครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดขึ้นในประเทศ ปลุกพลังของ “อำมาตยาธิปไตย” ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง และยังมีข้อบกพร่องอื่นๆ อีกมากมายดังจะได้กล่าวในรายละเอียดต่อไป สรุปง่ายๆ ก็คือ สถาบันทางการเมืองในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกทำลายลงจนสูญเสียความแข็งแกร่งและความสมดุลไปจนหมดสิ้น

นี่คือสิ่งที่น่ากลัวในสังคมไทยครับ ไม่ต้องดูไกลมาก ลูกนักการเมือง คนรวยฆ่าคนตายไม่มีติดคุกซักคนต่อไป คนจนตาดำๆ จะทำยังไงครับ...

4."บทบัญญัติบางมาตราที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน" ในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่เรากำลังจะต้องออกเสียงประชามตินี้ แม้ว่าจะเพิ่มสิทธิเสรีภาพของประชาชนในหลายๆ ด้าน แต่ก็ไม่ได้มากมายมหาศาลตามที่ได้โฆษณาชวนเชื่อกันในช่วงเวลาที่ผ่านมา ในทางตรงกันข้าม กลับมีบทบัญญัติบางมาตราที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างชัดเจนแต่ไม่เคยมีใครหยิบยกมานำเสนอ อีกทั้ง สิทธิเสรีภาพบางเรื่องที่เพิ่มขึ้นก็มิได้แก้ไขปัญหาที่เคยเกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้านี้แต่อย่างใด

ร่างเสร็จปุ้บก็ให้เวลาเพียง 19 วันที่จะให้ประชาชนลงประชามติ กฏหมายสำคัญของบ้านเมืองแบบนี้ต้องมีอะไรหมกเม็ดแน่นอน ยังไงผมก็กล้าพูดได้ว่า"อันตราย" แน่นอนสำหรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ และไม่มีเหตุผลที่จำเป็นต้องฉีกรัฐธรรมนนูญ 40 ทิ้ง...

แต่ผมเองก็ไม่ได้เห็นด้วยทุกประเด็นนะครับ อย่างเช่น การกำหนดวุฒิขั้นต่ำในการเป็น ส.ส. หรือ ส.ว. ผมเห็นด้วยที่ต้องมีการกำหนดวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี หรือ การกำหนดวาระของนายกรัฐมนตรี ที่ไม่ควรจะดำรงตำแหน่งนายกฯ อย่างยาวนาน น่าจะซัก 2 สมัยก็น่าจะพอ เพื่อไม่ให้สร้างฐานอำนาจทางการเมือง และเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่มาพัฒนาประเทศตามยุคสมัย เป็นต้น ก็มีทั้งส่วนที่ดีและไม่ดี แต่อย่างน้อยมันแสดงให้เห็นถึงกึ๋นของผู้ทำคนนี้ได้เป็นอย่างดีครับ...

สุดท้ายผมคงจะยกบทความทั้งหมดมาไว้ที่นี่ไม่ได้นะครับ ยังไงหากมีเวลาก็สามารถจะไปอ่านเหตุผลกันก่อนได้ที่นี่ครับ :

http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=9206&SystemModuleKey=HilightNews&System_Session_Language=Thai
คิดก่อนไปลงประชามติ 19 สิงหานี้นะครับ^^

No comments: